تبلیغات
تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی

تبلیغات

آموزش پیش دبستانی در اتریش

نویسنده: آرزو حدادنیا پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392 دسته بندی : مقالات , ساختار آموزشی

مهد كودكها سبك سنتی از آموزش پیش دبستانی برای كودكان 3 تا 6 سال در اطریش می‌باشند. با این وجود، این مهد كودكها شكلی جدا از نظام آموزشی نمی باشند. مهد كودك‌ها اختیاری می باشند و كودكان در وهلة اول با والدینشان حضور می یابند. در سالهای 92/ 1991، 6/85 در صد كل كودكان در اطریش از سن 5 تا 6 سالگی در مهد كودكها حضور یافتند (در سال‌های 61/1960 این رقم تنها معادل 5/23 در صد بود)، اختلافات منطقه ای چشمگیر در میزان ایجاد مهد كودك وجود دارند. هر كسی كه تمایل و درخواست ایجاد مهد كودك می نماید مجبور به رعایت تعدادی از شروطی است مبنی بر اینكه قیمومت مهد كودك آموزشی رعایت گردد. مهد كودك های دولتی ( توسط دولت، ایالتها یا شهرداریها تأسیس یافته اند) و مهد كودك های خصوصی وجود دارند. بعضی از مهد كودك های خصوصی توسط مربیان و والدین بعنوان گروه های مستقل اداره و كنترل می شوند. اكثر مهد كودكها توسط شهرداریها ( تقریباً 75 درصد) تأسیس یافته‌اند. هزینه های اجرائی و كارمندان عموماً توسط بخش اداره كنندگان تأمین و تقبل می گردد. سهمی كه توسط ایالتها جهت هزینة استقرار و عملكرد یك مهد كودك پرداخت می شود بطور چشمگیری متغیر می باشد ؛ این امر بویژه در مهد كودك های خصوصی صدق می نماید.مهد كودك های خصوصی كه توسط انجمن‌ها، كلیسا ها یا گروه های مذهبی اداره می‌شوند، كمك هزینه های را به منظور هزینة كارمندان و هزینه های اضافی تحت شرایط مشخص، یا بر حسب اصل مادة قانون كودكستان یا مطابق میزان در صد ثابتی بنا بر مادة قانون كودكستان قابل اعمال دریافت می دارند.  كودكستانهای خصوصی بجای اینكه توسط مواردی كه در فوق ذكر گردید توسط بخش‌های دیگر نیز اداره می شوند و عموماً هیچگونه كمك مالی را دریافت نمی‌كنند.بعضی از مهد كودكها، هنگامی كه بسیاری از شهرداریها هزینة مراقبت را مطابق جدول درجه بندی شده مطابق با درآمد خالص خانواده پرداخت می نمایند، هیچگونه هزینه ای را دریافت نمی‌كنند. مهد كودك های خصوصی مقادیر متفاوت و متغیری را دریافت می‌نمایند. آموزش مهدكودك برروی رشد شخصیت كودك بطور اخص تكیه می نماید تا اینكه كودكان را برای مدرسه آماده نمایند. برای نائل آمدن به این مقصود، كودكستانها بصورت دسته جات كوچك، معمولاً بصورت مختلط،‌گروه ها ( با گروه های سنی و یا گروه های به اصطلاح فامیلی 3 و 4 و 5 ساله مختلط ) شیوه ها و روشهای جداگانه ای را اعمال می نمایند و از روی قاعده و سبك بازیها و اطلاعات گوناگونی را ارائه می‌نمایند. در ابتدا و مهم تر از همه یك كودك در مهد كودك باید شانس كسب تجربیات را از طریق فعالیتهای مناسب بدون فشار زمانی یا كسب از روی فشار دریافت نماید. مهد كودكها یا بصورت تمام وقت یا نیمه وقت می باشند. كودكستانهای نیمه وقت از ساعت 7 صبح تا 12 ظهر با امكان سرو نهار به فعالیت مشغولند. كودكستانهای تمام وقت از ساعت 7 صبح تا 7 بعد از ظهر با سرو نهار به فعالیت می پردازند. والدین هر زمان كه بخواهند می توانند كودكشان را از مهد كودك به خانه ببرند. بسیاری از كودكستانها در طول سال باز می باشند.

 
برای مطالعه به ادامه مطلب رجوع کنید...


سطوح و گروه های سنی در مهد كودك ها از بچه هایی مراقبت می شود كه هنوز 3 سال شان كامل نشده است . هم چنین مهد كودك ها بتازگی كودكان زیر 3 سال را نیز قبول می كنند ، به خصوص به این جهت كه مهد كودك های خاص در همه جا وجود ندارند . در مهد كودك های اتریش به طور عموم كودكانی بین سنین 3 تا 6 سالگی و البته در گروه هایی مراقبت می شوند كه گروه های سنی هستند. ( یعنی بر اساس سن دسته بندی شده اند .) و به عنوان مثال ( صرفا كودكان چهار صاله ) . گلوه های سنی مختلط هستند . ( گروه های سنی مختلف در یك گروه‌) . هر گروه توسط مراقب نظارت كنترل می شود و فضاهای گروهی مختص به خودش را دارد . غالبا شخص دومی (مربی و یا كمك مربی )مراقبت ومربی اصلی را در این امور كمك می كند . این اهداف در قوانین مربوط به مهد كودك ها در تك تك ایالت ها در سطح گسترده ای مشابهت دارند . مهد كودك ها باید در ادامه و تكمیل و حمایت از تربیت خانوادگی كودكان یك ساله تا 3 ساله مراقبت ، مواظبت ، آموزش های اجتماعی و گسترش آموزش را ارائه دهند.

سال تحصیلی

سال تحصیلی پیش دبستانی در بر گیرندة مدرسة دبستانی می باشد و جهت ترقی و افزایش رشد كودكان با سن ورود به مدرسه اجباری می باشد كه هنوز به حد كافی برای حضور در مدرسة ابتدایی اصلی به رشد و بلوغ فكری نرسیده اند. با این وجود، بر خلاف كودكستان، سال تحصیلی پیش دبستانی بخشی از نظام مدرسه تلقی می گردد.تصمیم در مورد حضور و یا عدم حضور كودك در كلاس پیش دبستانی هنگامی صورت می گیرد كه كودك از طریق والدینش برای ورود به آموزش اجباری ثبت نام شده باشد. در زمان ثبت نام، معلم ارشد (دبیر) مدرسة ابتدایی، بلوغ كودك را از طریق یك سری سؤالات ساده، همانند شمارش اشیاء، اسامی رنگها و ذكر نام و آدرشی ارزیابی می نماید. كودكانی كه معمولاً در اولین سال تحصیلی مدرسة ابتدایی پذیرفته می شوند ممكن است اگر آنها ثابت نمایند كه به اندازه كافی بالغ نبوده اند، به سال تحصیلی بعدی موكول می گردند. این تصمیم گیری باید قبل از 31 دسامبر صورت گیرد. تعداد كودكان مشخص كنندة این امر است كه آیا دورة پیش دبستانی همانند یك كلاس برگزار گردد یا بعنوان یك گروه تشكیل گردد. كلاسهای پیش دبستانی با بیش از 10 كودك برگزار می گردند ؛ كمتر از 10 كودك، گروه پیش دبستانی را شكل می دهد.

 مراکز مختلف پیش دبستانی

1.      شیرخوارگاهها، مهدهای نوزادان و مراكز كودكان خردسال از كودكان و بچه‌های زیر 3 سال مراقبت می‌كنند.

2.      كودكستانها از كودكان 3 ساله تا سن ورود به مدرسه نگهداری می‌كنند.

3.      -مراكز پیش‌دبستانی (آمادگی): مراكزی هستند كه برای كودكان واجب‌التعلیم كه هنوز آمادگی كافی برای رفتن به مدرسه را ندارند، ایجاد شده‌اند (از آنجا كه كلاسهای پیش‌دبستانی از لحاظ سازمانی زیرمجموعة مدارس ابتدایی هستند جزئیات مربوط به این بخش را در بند 1-12-4 خواهید یافت)

4.      مهدهای كودك خصوصی كه غالباً در بخش خصوصی خدماتی را ارائه می‌دهند.

 

 شیوه‌های مراقبتی و تربیتی متناسب با میزان رشد كودكان

در كنار كودكستانها عمومی همچنین مؤسساتی با نام كودكستانهای تربیتی‌ـ درمانی” (یا همان كودكستانهای استثنایی) نیز وجود دارد. در این اماكن “مربیان كودكستانهای استثنایی” متخصص و برگزیده از كودكان نیازمند به كمك و یا مراقبتهای ویژه مراقبت می‌كنند. به عبارت دیگر در این اماكن كودكان دارای معلولیتهای جسمی‌ـ روانی و یا كودكان نیازمند به مراقبتهای رفتاری‌ـ روانی خاص نگهداری می‌شوند. “كودكستانهای یكپارچه” که در اكثر مناطق باعث حذف “كودكستانهای استثنایی” می‌شوند، وظیفة یكپارچه كردن كودكان نیازمند به مراقبتهای خاص را در كودكستانهای معمولی و رایج دارند. در این مراكز مربیان عادی و مربیان متخصص در امور كودكان استثنایی با هم كار می‌كنند. این از كودكستانها كلیة تجربیات و آموزشهایی را كه در امر رشد كودكان مؤثر و بااهمیت است، ارائه می‌دهند .

 پذیرش تحصیلی

رفتن به كودكستان اجباری نیست، از سوی دیگر حق استفاده از كودكستان نیز اجباری و لازم نیست. پذیرش كودك براساس وجود مكان خالی و نیز درخواست والدین صورت می‌گیرد.شرایط پذیرش در قانون مربوط به كودكستانهای هر ایالت آمده است. به صورت كلی این مؤسسات مخصوص كودكان دارای سه سال تمام تا رسیدن به سن مدرسه می‌باشند (حداكثر تا شروع سال تحصیلی كه سن 7 سالگی شرط آن است.)

 برنامه های آموزشی

معلمین مهد كودك برنامه ریزی كوتاه مدت و بلند مدت دارند و به طور پاره وقت و میان مدت كار می كنند این ، به دین معناست كه آن ها در حین كار آموزشی شان با برنامه های آموزشی و گروهی به روز و نوین كار می كنند. یك برنامه تحصیلی تعیین شده و ثابت در اتریش و جود ندارد . ولیكن در گروه های تخصصی تحت مدیریت مؤسسه شارلوتسه بولر Charlote Buhler تحقیقات عملی گسترده ای در زمینة آموزش كودكان خردسال برای این منظور انجام داده اند .مهد كودك هایی وجود دارد كه به طور هدفمند شیوة آموزشی خاصی را اتخاذ می كنند ( به عنوان مثال رودلف اشتایز، مونته سوری ، فرای نت ، پیاگت) ولیكن این شیوه ها عموما در دوره های آموزش معلمین مهد كودك آموزش داده می شود و در هر مهد كودك در كار تربیتی و تعلیمی نفوذ پیدا می كند.محتوی آموزشی سال تحصیلی پیش دبستانی شامل تمرینهای عملی اجباری در موضوعات ذیل كه در مجموع دروس 20 هفته را در بر می گیرند، می باشد.

ـ علوم مذهبی

ـ تاریخ، جغرافی، زیست شناسی

ـ ترافیك

ـ زبان و بیان شفاهی

ـ ریاضیات جدید

ـ موسیقی 

ـ تمرین آواز

ـ نقاشی

ـ صنایع دستی

ـ تربیت بدنی

ـ نواختن آهنگ

در سال تحصیلی پیش دبستانی هیچ گونه ارزیابی موقعیت وجود ندارد ؛ گزارش سالیانه  مدركی دال بر حضور كودك در این دوره می باشد.

 تعداد ساعات هفتگی در مقطع پیش دبستانی

 درس                                                                                                     تعداد ساعات هفتگی

علوم                                                                                                                       2

موضوع شناسی – انتخاب موضوع                                                                              5/1 تا 2

آموزش ترافیک  /                                                                                                         5/0

زبان و مكالمه – آمادگی برای خواندن و نوشتن                                                                   5/3

پیش آموزش های درس و ریاضی                                                                                      5/1

آواز و آموزش موسیقی                                                                                                    5/1

آموزش های موسیقی و ریتمیك                                                                                 1 تا 1/5

آموزش های هنری ( نقاشی)                                                                                               1

كار دستی                                                                                                                      1  

ورزش و بازی                                                                                                               6 تا 7

تعداد كل ساعات                                                                                                               20

 اهداف آموزشی

اهداف مهد كودك ها به خصوص روی نكات زیر متمركز شده اند:  

1.      حمایت و تكمیل تعلیم و تربیت خانوادگی (تاكید بر همراهی و همكاری باوالدین تربیتی كودكان است)

2.      ارائه خدمات تكامل فردی توسط تدابیر مناسب در گروه های هم سن و سال

3.      ارتباطات آموزش اساسی مذهبی و آداب و رسوم

4.      آماده كردن برای ورود به مدرسه تحت همراهی والدین و مدرسه

 

 ارزیابی تحصیلی

یك ارزیابی كلی با مفهوم آموزشی همانند مدارس در مهد كودك ها انجام نمی شود.البته یك كنترل همراه با مشاوره و راهنمایی ، كه مربیان مهد های كودك با كمك آن ها اقدامات مناسبی را صورت می دهند . به صورت زیر انجام می پذیرد:

1.      با نظارت خود آگاهانه بركار معلمین مهد كودك توسط خود آن ها به عبارت دیگر : به صورت مشورت و خدمات كمكی از جانب ادارة نظارت بر مهد كودك ها (بازرسین مهدكودك)

2.      با نظارت جمعی مربیان مهد كودك در سمینارهای اداری ، جلسات ، بررسی چشم اندازها و نیز در قالب تبادل تجربیات در دوره های آموزش تكمیلی .

3.      با مشاركت والدین تربیتی (دعوت والدین به سمینارها به عبارت دیگر جشن های جمعی)

4.      با همكاری با مدارس (تست هوش برای ورود به مدرسه به عنوان معیاری برای تشخیص دارا بودن و یا دارا نبودن شرایط و آمادگی های سنی ورود به مدرسه)

بررسی وضعیت جسمی کودکان ( به عنوان مثال : بررسی وضعیت دندان ها ، بررسی مشكلات رفتاری و یا تفذیه ای و نیز آزمایشات قوة ادراك كودكان ) با استفاده از دستاوردهای نوین علمی و گفتمان با دانشمندان دربارة نتایج آزمایش هایشان در این زمینه در بخش مهد كودك های ائتلافی و استثنائی همكاری عمیقی با پزشكان و مسئولین درمانی این بخش وجود دارد . تدابیر خاص برای مسئولین مراقبتی در مهد كودك ها در بعضی از مهد كودك ها آموزش های مقدماتی موسیقی و ایجاد خلاقیت ارائه می گردد. آموزش های زبان خارجی پیش دبستانی و یا مطالب و امور آموزشی و تربیتی دیگر نیز به دنبال این آموزش ها می آیند . در زمینة مهد كودك های مختلط و مخصوص كودكان استثنائی با همكاری مراكز درمانی دوره ها و اقداماتی هم چون موسیقی درمانی ‍، حركت درمانی ، و كاردرمانی ، سوار كاری درمانی ارائه می گردند. در گروه های كودكان بر طبق برنامة آموزشی تربیتی ، یعنی طرح و فرضیة ایده آل (روسو)تربیتی طبیعی ، آموزشی اصلاحی ، آموزش انسانی و غیره اعمال می شود.
 
برچسب ها : پیش دبستانی-مدارس اتریش-پیش دبستانی در کشورهای خارجی-عکس از مدارس خارجی-عکس از خارج از کشور-کودکان خارجی-کودکان در مدارس خارجی-نحوه تدریس به کودکان-نحوه کار در پیش دبستانی ها-کودکان ایرانی-پیش دبستانی های ایران-تدریس در پیش دبستانی-معلمان اتریش- , پیش دبستانی در کشور اتریش-برنامه های کلاس های فوق-برنامه ریزی برای کلاس های پیش دبستانی-راهنمای تدریس در پیش دبستانی ,

ادامه مطلب ... نظرات :


نظرسنجی

شما تا چه اندازه از رشته تکنولوژی آموزشی اطلاع دارید؟


آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :

    بروزرسانی :

درباره ما

این وبلاگ به منظور معرفی رشته تکنولوژی آموزشی و با هدف توسعه ی این رشته مفید توسط دانشجویان تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار ایجاد شده است .تبلیغات
.CopyRight © 2010 - 2011 edutechnology Group , All Rights Reserved ©