تبلیغات
تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی

تبلیغات

تکنولوژی آموزشی

نویسنده: وجیهه ثابتی جمعه 28 مهر 1391 دسته بندی : آموزشی ,
تكنولوژی آموزشی تحول خیلی عمیق و گسترده ای درآموزش و پرورش دارد و می تواند با حرفه تر و كارآمد تر باشد چرا كه عصر امروز عصر ارتباطات و ارائه تكنولوژی پیشرفته و تبادل اطلاعات و نیز انتقال آن به سایر مراكز می باشد .
تكنولوژی آموزشی به طراحی سیستمهای آموزشی دراز مدت و جامع كلی كه همه سیستم آموزشی جامع را در برمی گیرد مربوط می شود . در حالی كه تكنولوژی تدریس و پروژه های كوتاه مدت اطلاق می شود كه فقط قسمتی از سیستم كلی را در بر می گیرد و تدریس یك واحد درسی را با استفاده از كار افزارها و روشهای مربوط به تدریس آن درس و واحد مربوط به آن ممكن می سازد .
قلمرو تكنولوژی آموزشی طراحی ، اجرا ، و ارزیـابی كـل فـراینـد تـدریس و یا دگیری است .
تكنولوژی آموزشی یكی از شاخه های جدید علوم تربیتی است كه در مسیر تحول خود به گونه های مختلفی ظاهر شده است . مانند : تكنولوژی ابزارهای آموزشی و تكنولوژی مواد آموزشی تجربه های بسیاری كه در دهه گذشته در زمینه های كاربرد تكنولوژی به مفهوم استفاده از وسایل صنعتی در امر آموزش و پرورش بدست آمده و مطالعات و پژوهشهای سازمانهای بین المللی در ارزیابی و سنجش موفقیتها و شگفتها منجر با تعیین مفهوم و خطوط كاربرد تكنولوژی و استراتژی آن درامر آموزش و پرورش شده است . در برخی موارد ، تكنولوژی ( آموزشی برای جبران نقایص و نارسائیهای موجود در نظام آموزشی بكار می رود .
بزرگان علم و ادب ، همزمان با اجرای آنها روی صحنه بهره مند گردند .
تعریف تكنولوژی آموزشی : تكنولوژی آموزشی عبارت است از روش سیستماتیك طراحی اجرا و ارزشیابی كا فرایند تدریس بیاد گیری با توجه به فرمهای مشخص آموزشی و با استفاده به پژوهشهای مربوط به یاد گیری انسان و علوم ارتباطات و كاربرد منابع انسانی و غیر انسانی به منظور تدارك آموزشی موثرترند .برای ادامه ی توضیحات کافیست بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


دامنه علوم و فنون درجه تحقیقات علمی بخصوص در دهه اخیر یعنی بعد از انقلاب صنعتی ما كه باعث رشد و توسعه تكنولوژی و گسترش صنایع و علوم و ارتباطات حمل و نقل و خدمات و بازرگانی و نظایر آن      توسعه پیدا كرده است و این دامنه روز به روز نیر افزایش زاید الوصف خود را محفوظ داشته و بالاخره باعث گسترش و تنوع نوشتن برای انتقال مفاهیم علمی آنهم با چنین دامنه های كافی به نظر می رسد .
تكنولوژی آموزشی استفاده از تعدادی یا كل وسایل امكانات آموزشی اعم از نرم افزارها با در نظر گرفتن یك برنامه علمی در یك طراحی سیستماتیك در امر تدریس هدف اصلی كار می باشد . یك معلم امروزه چنانچه از علم تكنولوژی در كار خود بهره نگیرد . حاصل كار او چندان رضایت بخش نخواهد بود . این علم باید به كلیه معلمان آموزشی انتقال داده شود .
تكنولوژی آموزشی چتری است كه در زیر سایر آن گروههای مختلفی از نرم افزارها و سخت افزارهای آموزشی تحت برنامه ریزی مشخص و سیستماتیك برای پیشبرد و كیفیت كمیت آموزشی به كار گرفته می شود . تكنولوژی آموزشی هرگز دامنه و محدودیتی ندارد و به شاخه های مختلفی انشعاب پیدا كرده است . و به پیشرفتها و ترقیات علوم . گستره این علم بر مسائل مختلف پهناورتر شده . به عنوان مثال دستگاه ضبط صوت را به صورت برنامه ریزی شده در كلاس زبان بكار می بریم و آن را نوعی تكنولوژی آموزشی می نامیم
و در واقع هر گونه عمل یا اقدام مثبت كه از هر طریق برای پیشبرد كمیت و كیفیت آموزشی اعمال می شود را می توان در زمینه تكنولوژی آموزشی قرار دارد .
 
نقد و بررسی تكنولوژی آموزشی و كابردهای آن
تكنولوژی آموزشی یعنی ارائه مطالب آموزشی از طریق بكار بردن فناوری اطلاعات و وسایل كمك آموزشی و استفاده بهینه از هر نوع تكنولوژی كه سرعت و یادگیری آموزش را تكمیل می كند و در دقت صرفه جویی می شود كه این شیوه به نوبه خود تعامل بین معلم و شاگرد را بیشتر می كند و به نوعی ترقی در پیشرفت تكنولوژی آموزشی است . فناوری آموزشی و چگونگی كاربرد آن در دهه های تحصیلی شاگردی به فراگیران می آموزد كه چگونه در تكنولوژی از هر نوع دانش و بینش خود استفاده كنند . و فرم الواقع این اختیار را به دانش آموزی دهه كه در فن آوری آموزشی از خود و از ذهن جویای كشف مطالب علمی خلاقیت بخرج دهد . و در كل تكنولوژی آموزشی یعنی ارائه خدمات دهی و بازدهی بیشتر دركادرآموزش و بهره برداری ار نتایج علمی و كاربردی .
تكنولوژی آموزشی می تواند به یاد گیری سرعت ببخشد و آن را آسانتر كند . تكنولوژی آموزشی می تواند فاصله یاد گیری در دنیای خارج و داخل مدرسه را روز به روز كاهش دهد و نیز می تواند دسترسی به فرهنگ و آموزش را بطور یكسان برای همه میسر كند از طریق بهره گیری از امكانات تلویزیون و فیلم تقریباً همه فراگیرندگان می توانند از نعمت دیدن نمایشنامه ها یی درباره زندگی

تكنولوژی آموزشی ، ضرورتی برای تحول درآموزش و پرورش
تكنولوژی آموزشی ، هیچ جای مناسب و سیستماتیكی در فرایند برنامه ریزی آموزش و پرورش عالی ما ندارد و از این رشته به عنوان یك تخصص بهره گرفته نمی شود . دكتر هاشم فردانش (( عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس )) با اشاره به این مطلب گفت : تكنولوژی آموزشی مشتمل از دو واژه تكنولوژی و آموزشی است كه تكنولوژی به معنای دانش نحوه انجام هر امری به صورت ماهرانه است كه چنین تعریفی پاسخ بسیاری از مشكلات ما در امرآموزش است . یعنی اگر ما بدانیم كه آموزشی در هر شرایط خاص ، برای هر شاگرد خاص چگونه باید انجام شود ، در واقع جلوی اتلاف انرژی های ملی را در این زمینه خواهیم گرفت .
وی ادامه داد : در همه سطوح آموزشی ما ، متاسفانه فقط یك قاعده كلی حاكم است . به طوری كه همه موضوعات را با یك چشم دیده و راه آموزش آنها را هم یكسان ببینیم . در حالی كه تكنولوژی آموزشی ، با دقیق شدن روی مسائل موضوعات ، خصوصیات شاگردان و شرایط حاكم كلی و فرمول ثابت ولایتغیر را رد كرده ومعتقد به روشهای مختلف در امر آموزش است .
دكتر فردانش تصریح كرد : با توجه به چنین تعریفی ، تكنولوژی آموزشی یك ضرورت صد درصد برای تحول درآموزش و پرورش است كه متاسفانه به دلایلی ، مغقول و محتوای آن مهجور مانده است و به هیچ وجه از یافته های این علـم در برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی استفاده نمی شود .عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در مورد علل مغقول ماندن كاربرد تكنولوژی آموزشی گفت : عدم شناخت این رشته ، ذهنیتهای غلطی كه ازآن وجود دارد و تعداد كم فارغ التحصیلان آن باعث شده كه ، تكنولوژیست آموزشی را فقط تزئینی برای امر آموزش دانسته یا به رغم بسیاری ازمسئولان آموزش و پرورش و اموزش عالی ، مسئولان انبارها و دستگاههای سمعی و بصری مدارس بوده و متخصصین این رشته از لحاظ تشكیلاتی سازمانی جایی برای جذب نداشته و در نهایت مجبور به پرداختن به كارهایی غیر از این رشته خود می شوند . وی همچنین افزود : علیرغم نیاز تمامی معلمان به تخصص در این رشته ، به خاطر تعداد كم متخصین و استفاده از كتابها ومنابع بسیار قدیمی و همچنین ارائه موضوعاتی تحت عنوان تكنولوژی آموزشی ، باعث وارد آمدن فشار مضاعف بر این رشته و عدم به كار گیری صحیح آن شده و همین آموزش غلط ، جلوی دانسته های بعدی آنهارا گرفته و این نیاز معلم در عمل بی پاسخ مانده و نتیجه مثبت نداده است.
وی در پایان گفت : رشته تكنولوژی آموزشی مثل بسیاری از رشته های دیگر از غرب آمده وما در واقع مصرف كننده آن بوده ایم . اما به هر حال به شدت در حال رشد است كه با توجه به این ، مسئولان كشور مادر آموزش و پرورش ، آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با یك دید جدید و به عنوان یك ضرورت درامر آموزش به این رشته پرداخته و حتی مسئولینی كه در زمینه های آموزشی دینی و مذهبی فعالیت می كنند نیز باید به این رشته با این دید كه می تواند بسیاری از نیازهایشان را برطرف كند ، نگاه كرده و برای آن برنامه ریزی صحیح و منسجم در سطح وزارتخانه های مربوط و حتی مجلس شورای اسلامی داشته باشد . 
ادامه مطلب ... نظرات :


نظرسنجی

شما تا چه اندازه از رشته تکنولوژی آموزشی اطلاع دارید؟


آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :

    بروزرسانی :

درباره ما

این وبلاگ به منظور معرفی رشته تکنولوژی آموزشی و با هدف توسعه ی این رشته مفید توسط دانشجویان تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار ایجاد شده است .تبلیغات
.CopyRight © 2010 - 2011 edutechnology Group , All Rights Reserved ©