تبلیغات
تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی

تبلیغات

ایمیل

نویسنده: مریم خسرویان یکشنبه 28 آبان 1391 دسته بندی : آموزشی ,

بازخورد چیست ؟

 

بازخورد به شیوه های مختلفی تعریف شده است. بازخورد می تواند به عنوان یک مکانیسم در نظر گرفته شود. بازگشت به ورودی از بخش خروجی یك ماشین، سیستم یا فرایند(مثلا برای ایجاد تغییرات در یک مدارالکترونیکی كه عملكرد را بهبود می بخشد یا در یك وسیله كنترلی اتوماتیك كه عمل خود اصلاحی را انجام می دهد)

 

برای مشاهده روی ادامه مطلب کلیک کنید


.

بازخورد عموما می تواند به عنوان دانش اجرای شخصی که به وسیله یک مشاور بیرونی تولید شده تعریف شود Delgado and Prieto ,2003,P.73)).

از دیدگاه رفتارگرایی ،بازخورد اساسا با تقویت پاسخ صحیح در نظر گرفته می شود (Kulhavy and Stock1989,Mory,1992).ایده تقویت مستقیما ازرفتارگرایی اسکینر ناشی می شود. اغلب تاكیدی در تغییر دادن رفتار به منظور دستیابی به نتایج دلخواه و به منظور مواجه شدن با معیار به وجود آمده كه می تواند در این قبیل ابزار ها به عنوان امتحان های استاندارد شده یا معیار های عملكردی دیگر اندازه گیری شود،وجود دارد.

اینها در آموزش غالبا از طریق مشق و تمرین، عادت شکنی و از طریق پاداش انجام می شود. در هر صورت یک چنین اطلاعات بریده و خشکیده تنها رویکردی است که کمتر به توضیح طبیعت پیچیده پردازش اطلاعات می پردازد.

از دیدگاه شناختی بازخورد به عنوان منبع اطلا عات ضروری برای تایید، تفصیل، توسعه مفهوم و انطباق فراشناختی مورد توجه است (Narciss,1999,P3). در یک بازنگری از کارهای بنجامین بلوم Thomas Guskey(2000) دریافت كه بازخورد باید تشخیصی، تجویزی و متناسب با سطح یادگیری دانش آموزان باشد.

پیشگامان این رشته kulhavy,stock(1989) باز خورد را به عنوان اطلاعات متشكل از دو جزء تثبیت(تایید) و تفصیل تعریف می كنند. اثبات تشخیص (تعیین)ساده ای از صحت و درستی یك عكس العمل كه درست یا نادرست است می باشد. تفصیل ، اطلا عاتی است كه كه دانشجویان را به سمت پاسخ دلخواه هدایت نموده و می تواند به عنوان وظیفه ویژه ، آموزش اساسی یا فرا آموزشی طبقه بندی شود.

 نقش بازخورد در یادگیری

 

 Clariana,Wagner and Murphy(2000)تاکید می کنند که یادگیری شامل تعامل اطلاعات جدید تولید شده به وسیله آموزش با اطلاعات قبلی موجود در حافظه یادگیرندگان می باشد1999).) Narcissپیشنهاد می کند که نقش بازخورد در فرایند یادگیری به سادگی پردازش اطلاعات نیست، بلکه بیشتر محیط های پیچیده فرهنگی با بازخورد بر فرایندهای عاطفی و انگیزشی یادگیرندگان تاثیر می گذارند. Bloom(1976) بازخورد را در امتداد با سرنخها، مشارکت و تقویت به عنوان یکی از چهار عنصر تعیین کیفیت آموزشی لیست کرده است.

 

بازخورد از طریق ایمیل

 

ایمیل می تواند یک وسیله شگفت انگیز(جالب) انتقال بازخورد برای دانشجویان باشد.   

   سابقا یك درک اساسی از نقش باز خورد در یادگیری به وجود آمده است، و اینکه  شخص می تواند بر چگونگی دریافت بهترین مزایای کارکردی تعلیم و تربیتی رسانه ارتباطی، تمرکز کند.

 کمی شک وجود دارد که ایمیل چگونگی ارتباط ما و یادگیری را تغییر می دهد.

برای مثال:در یک تحقیق ازتاثیرات ایمیل به عنوان یک وسیله کمک  آموزشی و ارتباطی بین دانشجویان ومعلمان( (2002  Yu and Yuدریافتند که مدارک تجربی از بی فایدگی ایمیل به عنوان یک کمک آموزش نوید بخش در جهت ارتقاء رشد شناختی دانشجویان برای ارتباط با مهارتها و دانش کامپیوتری حمایت می کند.  Tao and Boulware(2002) پیشنهاد می دهند ، مزایای ارتباط ایمیلی این است که معلمان به وسیله شناخت کانونهای توجه آموزشی و کسب مزایا از زمانهای آموزشی برای بهترین نیازهای توسعه دهنده توانایی های دانشجویان در موقعیتهای قابل اعتماد تمرکز کنند.آنها همچنین دریافتند که ایمیل یادگیرندگان را برمی انگیزاند، تشویق می کند و ارتباط صحیح همین طور فرصتهای جدید یادگیری را ایجاد می کند .

  Yu and Yuدریافتند که مدارک تجربی از بی فایدگی ایمیل به عنوان یک کمک آموزش نوید بخش در جهت ارتقاء رشد شناختی دانشجویان برای ارتباط با مهارتها و دانش کامپیوتری حمایت می کند.  Tao and Boulware(2002) پیشنهاد می دهند ، مزایای ارتباط ایمیلی این است که معلمان به وسیله شناخت کانونهای توجه آموزشی و کسب مزایا از زمانهای آموزشی برای بهترین نیازهای توسعه دهنده توانایی های دانشجویان در موقعیتهای قابل اعتماد تمرکز کنند.آنها همچنین دریافتند که ایمیل یادگیرندگان را برمی انگیزاند، تشویق می کند و ارتباط صحیح همین طور فرصتهای جدید یادگیری را ایجاد می کند .

 

در یک سنجش وسیع از مطالعات درازمدت دانشجویانی که منحصرا از طریق راهنمایی ارتباط الکترونیکی آموزش دیده بودند در دانشگاه اتحادیه سلطنتی ( UK)،

 Carswel,et al.(2000)مختصری از نتایج را اینگونه بیان کردند:

 

1. بازگشت سریع تکالیف، بازخورد سریع تر

2. یک مدل قوی برای پرسشها (اطلاعات)با قابلیت اطمینان درک بیشتر

3. افزایش تعامل با معلم و دیگر دانشجویان

4. توسعه تجارب یادگیری برتر از آموزش کلاسی

5. تجربه اینترنتی 

 

آنها همچنین فهمیدند که نتایج نظیر یکدیگر بودند و اینکه تجربیات دانشجویان به طور گسترده ای مطلوب و یکسان بودند.آنها تمایل به تکرار کردن –عاملی مهم و اصلی در حفظ اشتیاق و انگیزه دانشجویان از راه دور- داشتند (Carswell,e al., 2000,P.45).

 بر  طبق (1998)Baron ایمیل می تواند به عنوان وسیله ای ایده ال برای ساختن وحفظ ارتباطات اجتماعی در نظر گرفته شود (155p.).

استفاده ازایمیل در کلاس درس،هم محلی هم ازراه دور، بدون هشدار نمی باشد.

Carswell,et al.,(2000) دریافتند که بی تجربگی مانعی برای مدل های کلاس درس اینترنت محور است.آنها علاقمندانه ذکر می کنند که تجربیات فرهنگی به عنوان مانعی بزرگتر از تجربیات تکنیکی است زیرا محیط های ناهمزمان نیازمند تغییر در هنجارهای ارتباطی، یک حساسیت و تناسب برای مقتضیات اینترنت و قراردادها، به عنوان فرصت تجربیات ارتباطی می باشد.

استفاده از ایمیل در  کلاس همچنین نیازمند سطحی معین از مهارت تکنیکی و حمایت تکنیکی قابل توجه می باشد ((Carswell,et al., 2000 .آموزش و دستیابی نیز ازعوامل می باشند . دانشجویان و آموزگاران نیازمند ند که با سیستم ایمیل و ویژگیهایش آشنا باشند . دانشگاه باید یک زیر بنا با دستیابی به کلیه سخت افزار ها ونرم افزار ها ی اساسی و ضروری داشته باشند(YU,YU,2002). ارتباط ایمیلی می تواند وقت گیر باشند و اغلب به معنی کار های فوق العاده برای اساتید می با شد. (Debard and Guidara, 2000).

ایمیل می تواند سطح هایی از نگرانی را برای برخی انسانها افزایش دهد (YU,YU. 2002). Whitely and Smith(1999), Smith, تمایلات و توانایی دانشجویان برای به کار گیری تکنولوژی، بلندی متن به خاطر طبیعت پایه ای رسانه، و پایین بودن ارتباط غیر کلامی رسانه و فقدان ارتباط غیر کلامی ،را به عنوان 3 تا از مضرات استفاده از ایمیل برای مکاتبات کلاسی نام می بر ند.

 

دلالت ها و ملزمات آموزش

 

تصمیم گیری در مورد اینکه چگونه می توان از ایمیل در یک کلاس ویژه استفاده نمود،علم دقیقی نیست. به هر حال، ادبیات ایمیل و تجربیات شخصی می تواند عمل ما را راهنمایی نماید.آنچه که در ادامه می آید لیستی از پیشنهادات یا دستورعمل های منتج شده از تحقیقات و تجربیات چندین ساله ام برای استفاده بهینه از ایمیل در کلاس می باشد.

بسیاری از این پیشنهادات به طور مستقیم در ارتباط با بهبود بازخورد دانشجو با دانشجو ، دانشجو با اساتید در شیوه هایی است  که آموزش را ارتقا می بخشد.

 در استفاده دقیق از یک ایمیل کارآمد به عنوان برنامه بازخورد سه گام وجود دارد :

 

a)      برنامه ریزی قبل از شروع کلاس

b)      استفادهاز ایمیل بعد از اینکه کلاس شروع شده است و

c)      محتوای واقعی پیغام های ایمیل .

 

قبل از شروع کلاس برای استفاده از ایمیل برنامه ریزی کنید

 

آمادگی (آماده سازی )کلیدی است . اساتید نیازمند دانستن چگونگی کارکردهای تکنولوژی و ایجاد یک تعهد نسبت به آن می باشند. بدون داشتن حداقل دانش پایه تکنولوژی مزبور و یک برنامه روشن برای استفاده، مزایای وابسته به ایمیل از دست خواهد رفت . همچنین برای اینکه مکاتبات ایمیلی و باز خورد کارامد باشد ، شخص باید تکالیفش را طرح ریزی نموده و به منظور کاهش دادن تاخیر در پاسخ ، مطمئن شود که کلیه تکالیف واضح وبی پرده باشند. علاوه بر این ،من پیشنهاد می کنم که آموزگاران نکات ذیل را رعایت نمایند:

 

1-لیستی ازمکان ها در محوطه دانشگاه و سر تا سر جاهایی که دانشجویان می توانند به اینترنت دسترسی داشته باشند، برای کاهش دادن مشکلات  سخت افزاری و نرم افزاری تهیه کنند. کامپیوتر ها و اینترنت بدون سیم اغلب در دانشکده ها ،قهوه خانه ها، کتابخانه های عمومی و دیگر جاها وجود دارند.

 

2 -سیستمی پایدار برای سازماندهی نمودن و آرشیو ایمیل . این کلیدی است برای مدیریت بایگانی های بزرگ از ایمیل و تلاشی است برای دسترسی آسان. اکثر برنامه های کنونی مدیریت ایمیل به این شکل هستند Wallace and Wallace,2001)).

 

3.یک صفحه اطلاعات (وب پیج)در باره استاد و هر کمک آموزشی که دانشجویان محلی و با فاصله می توانند به آن دسترسی داشته باشند .اگر اکثریت ارتباط نخواهد به صورت رو در رو صورت گیرد، پس چنین وب سایتی می تواند در دانش آموزان حس بیشتری نسبت به  ارتباط برقرار کردن ایجاد نماید.

 

بعد از اینکه کلاس شروع شد از ایمیل استفاده نمایید

 

اگر یک درس در باره کاربرد ایمیل در کلاس باید یاد گرفته شود ، این می باشد ، ارائه بازخورد در یک شیوه فوری وپایدار (2000Debard and Guidara,).

دانشجویان نیازمند به باز گشتی سریع حول پرسش و سوالشان می با شد .همچنین تلاش برای پاسخ به هر ایمیلی حتی اگر یک کلمه ساده "متشکرم "یا "اونو گرفتم "یا "کار خوبیه "یا "منوببین "بدهید . این می تواند زمان هایی را که دانشجویان می پرسند که آیا یک ایمیل مکاتبه ای یا مربوطه در یافت شده است کاهش دهد . اینگونه اشارات کوچک به سمت کاهش دادن استرس دانشجویان پیش می رود . مطالعات نشان داده اند که تکرار پاسخ های ناهمزمان(ایمیل) به کاهش زمان پاسخ و افزایش پیشرفت  در نیمسال تحصیلی می انجامد.

(Vonderwell,2003,P84).استادان باید از عقب افتادگی طولانی ترم ها به جدیت پرهیز کنند و تکرار پاسخ ها همچنین همیشگی بودن آنها را حفظ کنند.قبل از اینکه کلاس شروع شده باشد صفحه سوالات پرسشی بسازید و آن را نگهداری کنید (FAQ). این کار در ابتدا وقت گیر می باشد  اما کلاس های بعدی واقعاً به دفعات از این کار سود می برند . هر زمان که  شخصی به یک ایمیل مربوط به سوال کلاس پاسخ می دهد، شخصی می تواند این سوال را در اسناد وورد کپی و ذخیره نماید. بعد از ترم های اندکی ، یک نفر لیستی گسترده به دانش آموزان خواهد داد که به اکثر سوالهایشان پاسخ می دهد. همچنین اسم مستعار کلاسی و لیستی برای ایمیل های گروهی بسازید و دانشجویان را برای ساختن اسم مستعار خودشان برای تماس های کلاسی تشویق کنید (Wallace and  Wallace,2001).

 مجدداًاین تلاش ها به سمت افزایش تلاش و حس ارتباطی دانش آموزان پیش می رود .

اساتید باید یک رهبری در تشویق دانشجویان فعال و همچنین گرفتن یک نقش فعالانه  در جذب دانشجویان شرکت کننده  در تکنولوژی را به دست بگیرند(Tao,Boulware,2002) مثل دانشجویانی که نمی خواهند همکاری کنند مگر اینکه همکاری در دوره به صورت ساختارمندی جای بگیرد. یک شیوه برای به نتیجه رساندن این امر داشتن تمرینات همکارانه برای اجتناب از عوامل چندش آور است. از قبیل ، دانشجویان از ارتباط با شخصی که او را نمی شناسند احساس ناراحتی می کنند. پیشنهاد در این شیوه بکار گیری dyads و فعالیت های گرمی بخش به منظور آغاز نمودن مکالمه ، آشنا نمودن دانشجویان با این تکنولوژی ، جلسات معرفی و آشنایی با تمام ویژگی های ارتباطی در دسترس می باشد.  (Vonderwell,2003,YU,YU,2003).

یک پیشنهاد ویژه ارائه یک تست ایمیلی است که  در شروع تمرین کلاسی چگونگی پرداختن به  attachment را شامل می شود. این شاید بتواند یک زمان مناسب برای تصویر ذکر شده و  page اطلاعات  باشد تا دانشجویان احساس کنند که استادشان  را می شناسند. چندین مشکل ممکن است که در طی رشته در این دوره رخ دهد ،به منظور اجتناب از این موارد، اساتید می توانند موارد زیر را به منظور کمک به حفظ مواردی که همواره  جریان می باشند، انجام دهند.

1.معرفی انواع تولید کنندگان و حامیان  ویروس و تهیه اطلاعات موجود در مورد برنامه های ضد ویروس که می تواند خریداری شود، download  یا پیدا شده (کسب شده) مجانی (بسیاری از دانشگاهها نرم افزارهای ضد ویروس را مجانی تهیه می کنند).

 

2.معرفی  موضوعات وعوامل  spamواطمینان از اینکه دانشجویان چگونگی استفاده از فیلترها را یاد گرفته اند بنابراین ایمیل های تحت عنوان  spam طبقه بندی نخواهد شد.

 

3.مواظب تقلب در دوره زمانی باشید. افراد فنی می توانند وارد سایت شده و تاریخ و زمان مکاتبه ایمیلشان را برای شبیه ساختن آن به کسانی که تکالیفشان را  در زمان انتخاب شده فرستاده اند  بنابراین اساتید  باید ایمیلشان را به طور پیوسته چک نمایند.

 

4.در کنترل گزافه گویی یک شرکت فعالانه داشته باشید و راهبردهای ارتباطی واضح را برای دانشجویان تنظیم کنید. همچنین زمانی را برای توضیح قوانین netiquette اختصاص دهید.

 

مکاتبه ایمیل واقعی

 

در ایمیل صمیمیت و دوستی معرف گیم می باشد ، ایمیل و پاسخ های چت راتا حد امکان به گرمی ،شخصی ودوستانه و مثبت ارائه دهید. ارتباطات مربوط به وظایف  الكترونیك محور  غیر شخصی و سرد اگر به كرات به كار برده شوند می توانند دانشجویان را گریزان نموده و از ارتباط دور نمایند. از نام دانشجویان در نامه نگاری ها ی ایمیلی استفاده نمایید.اگر ایمیل طولانی می باشد ،نام را در چندین مورد تكرار نماید.این کمک می نماید که دانشجویان در رفاه بوده و محیط غیر همزمان را جذاب نماید. در ارتباط با حضور اجتماعی ،همچنین این ایده خوبی می باشد كه از سر واژه ها و عواطف به منظور كمك در بوجود آوردن نشانه های اجتماعی (LEH,2001) و به منظور محدود نمودن استنباط و ارتباطات نادرست استفاده نمایند.(Wood,2001).

همچنین برخی تحقیقات نشان می دهد كه با افزودن بحث شنیداری مختصری از معلم یا ارتباطات ویدیویی در ارتباط با موضوع مربوطه برای ایمیلها ممكن است حس بیشتری از ارتباط و ارتباط اجتماعی قوی را توسعه دهد (2001Woods,Keller).اكثر تغییرات جزیی در ارتباط رو در رو در ایمیل پنهان می شوند واین پیشنهادات می تواند در پیشرفت فرصت هایی كه بازخورد توسط دانشجویان همانطوری كه تمایل دارند،دریافت شود.اگر اكثر ارتباطات كلاسی در شكلی غیرهمزمان صورت خواهد گرفت ،زمینه هایی وجود دارد كه استاد ممكن است نیازمند به مراقبت وی‍ژه باشد ،استادان باید :

 

1-نسبت به این حقیقت که اعضایی  از شنوندگان برخط شما ممکن است گویندگان زبان بومی نباشند.

 

2- به خاطر داشته باشید كه ایمیل ها یك نوشته می باشند ،آنها شبیه به تماس های تلفنی نمی باشد شخص ممكن است مسئول نوشتن مداخله جویانه هر چیزی باشد.

 

3- به اسپل و گرامر پیغام ها ی ایمیلی كه برای دانشجویان ا به منظور كمك در حفظ خصوصیات حرفه ای (اكثر برنامه های ایمیل چك كننده املا ء نوشته شده را دارا می باشند)دقت نماید. به هر حال ،قوانین گرامری می توانند در جلسات و چت راحت تر شوند ومقررات می توانند برای گرامر وسبکهای غیر رسمی دانشجویان در مکاتبات ایمیلی ساخته شوند . برخی شکها در مورد موضوع از ارتباط  رسمی در مقابل ارتباط غیر رسمی و جود دارد. بسیاری مردم احساس می كنند كه مشاركت غیر رسمی در ایمیل به طور كامل مناسب می باشد.
برچسب ها : بازخورد-ورودی -خروجی-فرآیند-دیدگاه رفتارگرایان-دیدگاه شناختی-نقش بازخورد در یادگیری-بازخورد از طریق ایمیل-دلالت و ملزمات آموزش-مکاتبه ایمیل واقعی ,

ادامه مطلب ... نظرات :


نظرسنجی

شما تا چه اندازه از رشته تکنولوژی آموزشی اطلاع دارید؟


آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :

    بروزرسانی :

درباره ما

این وبلاگ به منظور معرفی رشته تکنولوژی آموزشی و با هدف توسعه ی این رشته مفید توسط دانشجویان تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار ایجاد شده است .تبلیغات
.CopyRight © 2010 - 2011 edutechnology Group , All Rights Reserved ©