تبلیغات
تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی

تبلیغات

نگاهی به ایده های نو در تربیت و یادگیری دانش آموزان و آموزش مجازی

نویسنده: مریم خسرویان یکشنبه 28 آبان 1391 دسته بندی : آموزشی ,

 تربیت و یادگیری دانش آموزان و آموزش مجازی

 وسیله اى كه قادر باشد اندازه هاى معمولى زمانى را در نوردد. سالها پیش گراهام بل متوجه شد با استفاده از ابزار مى تواند صدا را تا دورترین نقاط دنیا بفرستد و امروز رایانه توانایى ارتباط صدا و تصویر را با هم دارد. هم اكنون هر كسى با اتصال به شبكه اینترنت به هر كجا كه بخواهد سرك مى كشد. نفوذ امواج الكترونیكى از میان دیوارها وفارغ از هر زمان معین به دورترین روستا ها ، شاهد این مدعاست. مى توانیم هزاران كیلومتر را در چند ثانیه بپیماییم و همزمان با شرق و غرب عالم درارتباط باشیم. درك این موضوع را دانشمندان «سواد رایانه اى» میگویند. 
    

برای مشاهده روی ادامه مطلب کلیک کنید...


در كشاكش دویست سال اخیر جهان، تلاشهاى همه جانبه اى براى تسخیر منابع انسانى انجام
شده است. این تلاشها پى در پى به بار نشسته و به جایى رسیده ایم كه هر لحظه حس مى كنیم با موضوعتازه اى مواجه ایم. بنابراین باید فرزند زمان باشیم. این فرزند در یك «جامعه اطلاعاتى» كسى است كه زمان را درك مى كند، در جا نمى زند، دوباره كارى نمى كند وهمیشه گرایشى تازه دارد . امروزه درحوزه مدیریت زمان «وقت» سرمایه تلقى مى شود و به مصداق ضرب المثل ایرانى «طلاست». شتاب آن قدر زیاداست كه تجربه «اثبات شده ها» بیهوده است. اصولاً روش آزمون و خطا در مواردى به كار مى رود كه پاى كشف ناشناخته اى در میان باشد. آزمایش شناخته شده ها عبث مى نماید، مگر كشف تازه اى مورد نظر باشد. به طور قطع معلومات آدمى در مقابل مجهولاتش بسیار كم است و دهكده جهانى جایى نیست كه انسان دوباره كارى كند. از جمله مبانى جامعه اطلاعاتى «آموزش» است؛ منتهى سبك و سیاق آن با شكل قدیمى اش فرق دارد . فرانسیس بیكن فیلسوف شهیر انگلیسى مى گوید:
((ما بر روى شانه هاى گذشتگان خویش ایستاده ایم)) و این همان فلسفه آموزش و پرورش است. یعنى انتقال میراث فكرى پیشینیان به آیندگان و بى شك كسب مهارتهاى فردى و اجتماعى بدون نظام آموزشى منسجم میسر نیست. نظام آموزشى كه «مخاطبان» گسترده دارد. در حقیقت رابطه اى دو طرفه كه یك سمت آن معلم وسمت دیگرش یادگیرنده است. «كنش هاى متقابل نمادین» ایجاد شده ، مجموعه اى را مى سازدكه ناآگاهى از ساختار و فرهنگ دو جانبه آن عدم كارایى لازم در مسیر رشد و تكامل توانایى هاى فكرى را به دنبال خواهد داشت. از نظر دانشمندان علم ارتباطات ، زمانى مى توانیم بگوییم ارتباط برقرار شده كه شاهد برجاى ماندن اثرى باشیم. این اثر رادر «بازخورد» یا ((Feed Back)) باید ببینیم. براى روشن شدن مطلب ناگزیر از بیان حداقل یك مدل ارتباطى هستیم. پذیرفته ترین نظریه یا مدل ، مربوط به دانشمند آمریكایى هارولدلاسول (Laswel) دربیش از نیم قرن پیش است:
۱- چه كسى مى گوید؟ (فرستنده)
۲- به چه كسى مى گوید؟ (گیرنده)
۳ - چگونه مى گوید؟ (وسیله)
۴ - چه چیز را مى گوید؟( پیام)
۵ - تأثیر این گفتن چیست؟(بازخورد)
اكنون براى تطابق ارتباط آموزشى با مدل لاسول یك به یك جایگزین مى كنیم:
الف - سازمان آموزشى ( فرستنده)
ب - یادگیرندگان اعم از محصل ، دانشجو و...(گیرنده)
ج - ابزارهاى تعلیمى از قبیل امكانات مادى و معنوى مانند ساختمان ، معلم ، وسایل آموزشى و...(وسیله)
د - محتواى درس(پیام)
ه- - میزان معارف انتقال داده شده و تبلور آن در عرصه كار واجتماع ( بازخورد) 

     سازمان آموزشى تا اوایل قرن بیستم، مدرسه و دانشگاه سرچشمه اصلى دانش و معلم یگانه ناشر آن محسوب مى شد. رفته رفته پس از پایان جنگ جهانى دوم سازمان آموزشى دستخوش تغییر شد. به عبارتى با ورود وسایل جدید الكترونیكى و نظرات مدرن دانشمندان،
نگاه ها عوض شده، شیوه هاى دیگرى جایگزین گردید. پیش از جنگ ، مدرسه و دانشگاه تنها مكانهایى بودند كه آگاهى و دانش را منتقل مى كردند، اما بعد از آن این انحصار در هم شكسته شد. رادیو و تلویزیون و بعدها رایانه به عنوان آموزشكده هایى سیار مطرح شدند. تصور ما از محیط آموزشى تصور زمانى ومكانى است.
      ساختمانى با كلاسهاى متعدد كه باید استاد و شاگرد در یك زمان معین در آن حضور یابند. اما رادیو و تلویزیون آموزشى و سپس محیط هاى مجازى آموزشى از طریق رایانه این محدودیت ها را از بین برد. در حال حاضر كشور ما نیز كه در زمره كشورهاى در حال توسعه است با تأسیس دانشگاه مجازى از طریق دانشگاههاى علم و صنعت و شیراز جاى پاى خود را در جامعه اطلاعاتى بین المللى محكم مى كند. بنابر تعاریف سنتى ، كار ویژه آموزشكده ایجاد محیطى آرام براى تولید فكر وانسجام اندیشه است اما از نظر مارشال مك لوهان «دانشگاه دهكده جهانى جایى است كه دانشجویان در آن آزادانه رشد و تكامل مى یابند.» به عبارتى اگر به جاى فضاى محصور با كلاسهاى متعدد یك « مغز الكترونیكى » بگذاریم، به سادگى زمان و مكان را به فراموشى سپرده ایم. او مى گوید:« در این جامعه تولید وعرضه محصولاتى بسته بندى شده وجود ندارد و اصالت وتنوع جایگزین خواهد شد». علت بحران هاى دانشگاهى را هم ناشى از عدم انطباق نظام آموزشى با شرایط ارتباط الكترونیكى دانسته، توصیه مى كند كه این نظام هرچه سریع تر عوض شود.

متعلم یا یادگیرنده

      در طى تاریخ ، «انسان» موضوع اصلى است. در بحث ما فرد به عنوان یادگیرنده و یا «مخاطب هدف» مطرح مى شود. او كسى است كه در فراگرد ارتباط سنتى ، رنج حضور در كلاس را با هدف فراگیرى دانشى معین، تحمل مى كند. او بر حسب توانایى هاى خود و وقتى كه براى كسب معلومات مى گذارد، آموزش مى بیند. باید با استاد رودر رو شود، تمرین كند(كنش متقابل) و بعد از یك دوره درسى
امتحان دهد.
لیكن در فراگرد نوین مى تواند این گونه آموزش ببیند:

1- چند رسانه اى ((مولتى مدیا))
      در این نوع ، یادگیرنده سر كلاس حاضر مى شود، اما به جاى استاد با دستگاهى الكترونیكى مثل تلویزیون رو به رو مى شود كه با ملحقاتش بخوبى از عهده تدریس بر مى آید.
مزایاى این نوع آموزش چنین است:
     الف - یادگیرنده حالتى فعال دارد، مثلاً اینكه در مقابل رایانه تمام حواس باید جمع باشد، زیرا اونیاز به دست كارى هایى دارد و كمترین توجه را مى طلبد. (منظور این است كه اگر محصل توجه نداشته باشد، یادیگرى اش افسار گسیخته مى شود و به عبارتى زحمت خود را زیاد مى كند)
ب - در طول تمرین هر اقدام اشتباه شاگرد، فوراً یادآورى و اصلاح مى شود و او درباره خطاهایش نمى تواند مجادله كند.
      ج - یادگیرنده مى داند اگر اشتباه كند، موردسرزنش و تحقیر قرار نمى گیرد. بنابراین راحت تر در كلاس مى نشیند.
      د - نحوه آموزش از لحاظ شكلى برایش از كلاسهاى سنتى جذاب تر است.
و باید به این چهار مورد اضافه كرد كه محصل مى تواند همزمان به اطلاعاتى از طریق كتابخانه (كتابهاى الكترونیكى ) براى یادگیرى بهتر، دسترسى داشته باشد.

2- آموزش از راه دور
     در كشور، این نوع آموزش از طریق مكاتبه انجام مى شود. دراین زمینه «پست» نقش اساسى را به عنوان وسیله ارتباطى ایفا مى كند. مشقات آن را چه از نظر زمانى و چه مكانى همه مى دانیم(دانشگاه پیام نور مهمترین مركز درسى غیرحضورى است). اما با ایجادیك «سایت آموزشى» جایگزین فضاى حقیقى ، مى توان از هر نقطه با مدرس و مشاور مجازى ارتباط برقرار كرد. روشى گشوده (OPEN) كه البته در ابتداى راه است. یك ارتباط حسى قوى كه نقش بینایى در آن مهم تر است.
در این مدل شكل و محتوا گسترده است:
الف - از بین رفتن زمان و مكان آموزش
ب - افزایش تعداد محصلان
ج - كاهش بسیار هزینه ها
د - كاهش تعداد استادان
ه- وارد شدن آموزش مداوم درعرصه كار وزندگى
و- دسترسى آسان از هر نقطه به سازمان
     با این روش حتى مى توان مدرك تحصیلى را از طریق پرینتر هر دستگاه صادركرد.

ابزارهاى آموزشى
    در زمان حاضر اگر معلمى بخواهد میزان مهارت و تجربه خود را برساند، مى گوید: گرد گچ و خاك تخته را خیلى خورده است. افراد در بزرگسالى چه خاطره ها كه از مدرسه و معلم و غیره تعریف نمى كنند.
به نظر مى رسد به مرور همه اینها رنگ ببازد، زیرا در جامعه آموزشى اطلاعاتى ، استاد و شاگرد هیچ گاه همدیگر را نمى بینند و گچ و تخته هم وجود ندارد. معلم ((رایانه)) ، درس(( خدمات مصرفى اطلاعاتى)) ، كتاب CD(( و دیجیتالى)) ، تخته سیاه و وایت برد((صفحه مونیتور))و محتوا هم ((برنامه هاى آموزشى)) است. در یك شبكه مكانیزه، توازن میان معلم و متعلم برقرار مى شود. یعنى اگر عمیق نگاه كنیم، معلم و متعلم یكى خواهند شد. دنیس مك كوایل دركتاب مخاطب شناسى خود مى گوید:
(( در این فضاى مجازى دیگر كسى مجبور به پذیرفتن یك بسته درسى و در زمانى مشترك با دیگران نخواهد بود)).

محتواى درسى
      در تعریف علم بعضى گفته اند: «مجموعه دانستنى هاى اثبات شده را علم مى گویند». براى فراهم آوردن محتوا، ناگزیر از شناخت «مخاطب» هستیم. باید بدانیم چه مفاهیمى را مى خواهیم انتقال دهیم؟
      دانستنى هاى اثبات شده طبقه بندى شده اند، این مطلب بسیار مهم است. از طرفى درفضاى آموزشى مفهومى و دیجیتال، لازم است محتوا جذاب باشد. اگر محتوا درس است، دسته بندى شده و به صورت فایلهاى متفاوت در خط شبكه قرار گیرد تا گیرنده براحتى آنچه را مى خواهد، بیابد.

      میزان تأثیر یا بازخورد تجلى دانسته ها در عرصه هاى مختلف اجتماعى (مهارت عملى ) را «بازخورد آموزش اطلاعاتى» بیان مى كنیم. در جامعه معمولى چه كسى را «خبره» مى نامیم؟ بدون شك هر كس بهتر بتواند آموخته هاى خود را به كار گیرد،خبره است. «مهارت و تخصص» بازتاب معلومات نظرى شخص است. حال با وجودشاهراه هاى اطلاعاتى به نظر مى رسد مطالب بسیار مناسب تر در ذهن مخاطب یا یادگیرنده بنشینند.
      او همزمان مى تواند موقع فراگیرى درس به كتابخانه مفهومى نیز وصل شود. CD هاى آموزشى هم یارى رسان اند، در حالى كه در كلاس درس حقیقى شاگرد باید توجه خود را فقط به یك استاد معطوف كند.تفاوت از زمین تا آسمان است. باید اذعان كنیم كه شاگردان «درسخوان» امروزى كه از ابزارهاى آموزش الكترونیكى استفاده مى كنند، روشنفكرتر از شاگردان سنتى دیروز هستند.


منبع: www.iritn.com


برچسب ها : یادگیری -ایده های نو در تربیت-تربیت دانش آموزان-آموزش مجازی-دهکده جهانی-فرستنده-گیرنده-وسیله-بیام-بازخورد-معلم یا یادگیرنده- آموزش چند رسانه ای-آموزش از راه دور-ابزار های آموزشی-محتوی درسی-مخاطب-آموزش اطلاعاتی ,

ادامه مطلب ... نظرات :


نظرسنجی

شما تا چه اندازه از رشته تکنولوژی آموزشی اطلاع دارید؟


آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :

    بروزرسانی :

درباره ما

این وبلاگ به منظور معرفی رشته تکنولوژی آموزشی و با هدف توسعه ی این رشته مفید توسط دانشجویان تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار ایجاد شده است .تبلیغات
.CopyRight © 2010 - 2011 edutechnology Group , All Rights Reserved ©