تبلیغات
تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی

تبلیغات

اهداف دوره پیش دبستانی

نویسنده: مریم خسرویان سه شنبه 25 تیر 1392 دسته بندی : آموزشی ,

اهداف رفتاری ، سه شاخص بسیار مهم دارند :

الف ) قابل مشاهده و اندازه گیری هستند

ب ) معیار دارند ، برای مثال ، اگر دانش آموز دبستانی به ٨٠ درصد سوالات پاسخ بدهد ، این معیار است . معیار ، ملاک قبولی دانش آموز را مشخص می کند

ج ) هدف رفتاری ، شرایط را مشخص می کند .

 


هدفهای ما در دوره پیش دبستانی ، عبارتند از :

1-ایجاد رشد هماهنگی در دانش آموز : این رشد ، عبارت است از :


رشد عاطفی ، شناختی ، جسمانی و معنوی .
2-تقویت نظم و انضباط در دانش آموز
3-علاقمند کردن کودک به محیط دبستان
4-کنترل عواطف دانش آموز تا او به درستی ابراز وجود کند .
5-پرورش حواس پنجگانه
6-پرورش دقت
7-پرورش خلاقیت و کنجکاوی
8-ایجاد عادات بهداشتی و ایمنی
9-پرورش و سلامت جسمی و روانی دانش آموز .
10-زمینه سازی برای آموزش دبستانی


11-پرورش نظم ذهنی دانش آموز تا با اراده خود ، آموزشها را دنبال کند .

پرورش خودپنداری مثبت ، هدف مهمی در تمام مقاطع تحصیلی است.


تقویت خودپنداری در آموزش پیش دبستانی، همچون مقاطع دیگر، مهم است ، زیرا رابطه ای بسیار قوی ، بین تقویت، ایجاد خودپنداره و پیشرفت تحصیلی کودک در مقاطع مختلف، وجود دارد .
نکته قابل انتقاد در نظام آموزشی ، این است که بسیاری از معلمان، نه تنها خودپنداره کودک را تقویت نمی کنند ، بلکه آن را تخریب می کنند .


مربی باید تربیت کننده باشد ، نه اینکه دانش آموز را تحقیر کند . تقویت خودپنداره کودک ، باید سرلوحه فعالیتهای تربیتی والدین و مربی پیش دبستانی قرار بگیرد . نکته مهم ، ایجاد فرصت های یادگیری است که دانش آموز در آنها ، احساس موفقیت بکند و در خودپنداره وی موثر باشد .


یکی از اهداف این دوره
، شناخت کودک است که از راه مشاهده نیز ، می توان به این هدف نائل گشت . افرادی مثل مونته سوری و دکرولی ، عقیده داشتند که دانش آموز پیش دبستانی را باید در حین فعالیت های آزاد مشاهده کرد.
یکی دیگر از اهداف پیش دبستانی ، تعدیل
درون نگری کودک و توجه کودک پیش دبستانی ، به اشیاء ، پدیده ها و اموری است که در بیرون قرار دارند، در نتیجه ، او جهان بینی بهتر و شناخت بیشتری از مسائل به دست می آورد .
هنگامی که ما توجه دانش آموز را به محیط بیرونی معطوف می کنیم ، او بیشتر به روابط ، رغبت ها ، مفاهیم اساسی ، پدیده ها ، خصوصیات اشیاء و روابط اشیاء و پدیده ها دقت می کند . این امر لزوماً موجب جهان بینی عینی تری در ذهن کودک پیش دبستانی خواهد شد .


خانه ، مدرسه و پیش دبستانی ، همه جا جزء زندگی فرد است و بین زندگی در خانه و پیش دبستانی ، نباید تفاوت باشد . ما باید فضای پیش دبستانی را طوری آماده سازیم که با انگیزه ها ، علائق و تجارب کودک هماهنگ باشد .
آموزش و پرورش برای زندگی است ، یعنی تعلیم و تربیت کودکان ، برای این است که بچه بتواند زندگی کند . به گفته دیویی : تعلیم و تربیت ، همان زندگی است . در تمام مراحل تربیت ، اگر محتوا طوری ارائه شود که با زندگی کودک عجین نشده باشد ، کودک علاقه ای به آنها نشان نمی دهد. اگر مسائل پیش دبستانی ، با زندگی واقعی دانش آموز و کودک پیش دبستانی ارتباط نداشته باشد ، منجربه بی میلی و بی رغبتی کودک می شود . هر چه ارتباط بیشتری بین موضوع درسی ، فعالیت های پیش دبستانی و زندگی واقعی کودک ایجاد شود ، موجب میل و رغبت کودک به این مسائل خواهد شد.

 

مبانی اجرای برنامه آموزش پیش دبستانی

ویژگی های برنامه آموزشی پیش دبستانی :


اولین نکته مهم در آموزش پیش دبستانی ، تمرین
مشاهده است . کودک پیش دبستانی ، فراخنای توجه بسیار محدودی دارد ، در نتیجه ، تمرکز وی بر فعالیتها و مسائل بسیار محدود است . محیط به قدری برای کودک جالب توجه و تازه است که هر بار به یک شیئ خاص توجه می کند ، قادر به تمرکز طولانی بر یک بعد یا شیئ خاص نیست ، در نتیجه ، دائماً دچار حواس پرتی می گردد ؛ لذا برای بسط و گسترش تمرکز کودک ، باید قوه مشاهده او تقویت شود . کودک می تواند اشیاء و پدیده ها ، ویژگی های آنها و ارتباطشان با مسائل دیگر ، مثل طول ، اندازه ، شکل، رنگ و حالت زبری و نرمی را بررسی کند . اشترن ، برای آگاهی از تقویت قوه مشاهده دانش آموز در طول مرحله پیش دبستانی ، تصاویری از موجودات اشیاء خاص را در اختیار کودک قرار می دهد تا درباره آنها اظهار نظر کند . دانش آموز پیش دبستانی پس از مشاهده تصاویر ، سعی دارد، در مورد آنها اظهار نظر کند و نحوه پاسخگویی وی ، نشاندهنده نحوه و کیفیت مشاهده اوست . اشترن معتقد است : کودک پیش دبستانی ، تنها قادر به شمردن نامنظم اشیاء و موجوداتی است که در آن تصویر هستند .


هنگامی که ما می گوییم : برنامه های آموزشی باید مبتنی بر توانمندیهای کودک پیش دبستانی باشند ، بدین معنا نیست که دقیقاً مساوی با فعالیت و توانمندی دانش آموز باشد .

فعالیت های یادگیری باید بالاتر از توانمندیهای فعلی کودک باشد ، زیرا یکسانی برنامه ها و توانمندی کودک ، هیچ گونه تربیتی را به همراه ندارد. بنابراین ، اشترن در تمرین مشاهده می گوید : دانش آموز را از شمردن بی نظم پدیده ها و اشیاء باید به سوی مرحله بالاتری سوق داد . ما باید قوه مشاهده کودک را تقویت کنیم تا او در مرحله بعد بتواند به وارسی اعمال خود بپردازد . برای مثال ، در این تصویر ، آن شخص این کار را انجام می دهد.
کودک باید به کیفیت انجام کار بپردازد ، در مرحله دبستانی ، بین فعالیتهای مختلف ، انسجام برقرار کند و قوه مشاهده او باید در دوره پیش دبستانی و دبستانی پرورش داده شود.

 

علاوه بر روش اشترن ، به منظور پرورش قوه مشاهده کودک ، می توان از راههای زیر نیز استفاده نمود :

1-یکی از راههای پرورش قوه مشاهده کودک ، گردش علمی و سیر در طبیعت است .


2-ارائه اشیایی با رنگهای مختلف به دانش آموز نیز ، یکی از فعالیتها و فرصتهای یادگیری بسیار مهم در دوره پیش دبستانی است .

تربیت حواس

حواس دریچه هایی به دنیای خارج هستند که کودک از طریق آنها ، دنیا را شناخته و بررسی می کند .
تمرین و تربیت حواس در دوره پیش دبستانی ، بسیار مهم است . هر چه حواس تمرین بیشتری داشته باشد ، بهتر عمل می کند . تحقیقات نشان می دهند که در دوره بزرگسالی ، به دلیل نداشتن پایه های مناسب ، تنها درصد بسیار کمی از افراد حواص و توانمندی بالقوه خود را به کار می برند.

 


در هر مرحله از رشد ، یکسری استعدادها و توانایی های خاص وجود دارد که اگر پرورش نیابد ، خود به خود دفع می شود .

 

کلاپارد یکی از روانشناسان تعلیم و تربیت می گوید :

برای یادگیری هر چیزی، مراحل خاص و حساسِ یادگیری وجود دارد . اگر فرصت یادگیری از بین برود، فرصت رسیدن به آن یادگیری ، در مرحله دیگر امکان پذیر نیست. ما باید نسبت به همه مراحل رشد کودک ، دقت کافی داشته باشیم و تشخیص بدهیم او در کدام مرحله از مراحل حساس یادگیری است تا بتوانیم از آن مرحله ، استفاده بهینه برای یاددهی را به عمل آوریم ، زیرا با از دست رفتن فرصتها ، ایجاد مجدد آنها امکان پذیر نیست ، در نتیجه رشد کودک سیر نزولی پیدا می کند .


از نظر مربیان تعلیم و تربیت ، پرورش حواس تنها به یک صورت انجام نمی گیرد. ماریا مونته سوری ، او واس تنها به یک صض تنها به یک صضورت می کند .ا از دست رفتن فرصتها ، ایجاد کم خود دفع می شود .
بالقوه خود را به لین فردی است که متخصص آموزش پیش دبستانی می باشد . وی اولین خانه کودکان را در ایتالیا تأسیس کرد .
مونته سوری در تربیت حواس ، از روش منطقی استفاده کرد . روش منطقی ، از جزء به کل و از ساده ترین محسوسات شروع می کند ، حواس را یک به یک پرورش می دهد و سپس از طریق ترکیب فعالیتها ، حواس را پرورش می دهد . در ابتدای کار ، پرورش حواس به صورت جداگانه و رسیدن از محسوسات بسیار ساده به محسوسات پیچیده تر و مرکب تر می باشد . بنابراین ، روش مونته سوری ، روشی ساده و پیچیده است . مونته سوری در خانه کودکان ، برای پرورش حواس ، انواع وسایل را در اختیار آنها قرار می داد .
دکرولی معتقد است : برای پرورش حواس ، باید از کل به جزء ، از نا معین به معین و از پراکندگی به وحدت حرکت کرد . حس و حرکت باید با هم هماهنگ باشند .


به نظر کرولی ، پرورش حواس باید در موقعیت های عملی زندگی صورت بگیرد و نیازی به شرایط ساختگی نیست .
مونته سوری با استفاده از روش منطقی ، سعی کرد ، پرورش حواس را از ادراکات و حرکات ساده شروع و با ترکیب اینها ، به مراحل پیچیده تر برسد . او در مراکز آموزشی ، وسایل بسیاری را در اختیار کودک قرار می داد ، در حالی که دکرولی از کلی گرایی فکر کودکانه الهام گرفته است . او در پرورش حواس ، از ادراکاتی که هنوز تعدیل نشده ، شروع می کند و سعی دارد ، کودک را از کل به جزء و از نا معین به معین سوق بدهد .

 

جان دیویی معتقد است : " آموزش و پرورش همان زندگی است :

مربیانی که در آموزش و پرورش نوین فعالیت می کنند ، معتقدند : هدف آموزش و پرورش ، آماده سازی کودک برای زندگی است. در نتیجه، ساختگی بودن محیط ، نمی تواند سبب تداوم رشد طبیعی کودک شود و موقعیت های عملی ، نقش بیشتری در پرورش حواس دارند .


در این بخش، به ارایه توضیحاتی پیرامون تربیت تخیل ، تربیت شخصیت، تربیت اخلاق، هماهنگ نمودن تواناییهای کودک پیش دبستانی ، هماهنگی اندیشه و عمل کودک، هماهنگی کودک با دیگران و تربیت هوش عملی که یکی از مبانی مهم اجرای آموزش دوره پیش دبستانی است ، می پردازیم.

 

ادامه مطلب ... نظرات :


نظرسنجی

شما تا چه اندازه از رشته تکنولوژی آموزشی اطلاع دارید؟


آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :

    بروزرسانی :

درباره ما

این وبلاگ به منظور معرفی رشته تکنولوژی آموزشی و با هدف توسعه ی این رشته مفید توسط دانشجویان تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار ایجاد شده است .تبلیغات
.CopyRight © 2010 - 2011 edutechnology Group , All Rights Reserved ©